MALOVÁNÍ S KVANTOVKOU

Dostalo se mi daru ducha. Dostalo se mi daru, že jsem mohla přijít na tento svět. Dostalo se mi daru mé mysli, která má možnost utvářet tento svět. Dostalo se mi daru mého srdce, které dokáže vše do detailu procítit. Dostalo se mi daru mého těla, které může vše dát do hmotné podoby tak, abych se z toho mohla radovat nejenom já, ale i ostatní. Dostalo se mi daru tvořivosti a tvořivost je projevem duše, která probouzí kreativního ducha. Když člověk tvoří, duše má radost, rozvíjí se, utváří sebe sama. A radost by měla být součástí našeho života, protože když má člověk radost, omlazuje se, vitalizuje se,  je spojen se svou podstatou a dokáže promlouvat se svým srdcem a vidí krásu všude a ve všem.

MALOVÁNÍ PRAVOU MOZKOVOU HEMISFÉROU S KVANTOVKOU

Do vínku jsme dostali dvě hemisféry. Levou a pravou. Levá strana hemisféry nám ukazuje naše logické a racionální uvažování a pravá strana hemisféry je spojená s naší kreativitou, vnímavostí a citlivostí. Malováním pravou mozkovou hemisférou aktivujeme a propojujeme obě strany hemisfér. Tím, že je vzájemně propojujeme a používáme, dochází k rozvíjení naší tvořivosti, představivosti a fantazie. Posiluje se naše sebevědomí, vůle a trpělivost. Odkrývají se naše skryté možnosti a nalézáme svůj zapomenutý talent. Nalézáme tím sami sebe.

Další informace o školení a kurzech získáte zde:

AUTOMATICKÁ KRESBA S KVANTOVKOU

Automatická kresba je vesmírným sdělením a vyjádřením informací  prostřednictvím našeho srdce a přenesení těchto informací formou rukopisu na papír. Je to hra různých odstínů barev nekonečné fantazie a energií projevená kreativním duchem. Zadáním určitého tématu můžeme automatickou kresbou zachytit naše nejniternější pocity, energie, emoce,  nemoci a následně je i napravovat. Ponořením se do hladiny alfa dále můžeme malovat energetické, léčebné obrázky a mandaly.

Další informace o školení a kurzech získáte zde: