Pobyty v pyramidě

Léčivé účinky pyramid

Pyramidální energie je v posledních letech znovu objevovaná a vyhledávaná pro své léčebné účinky a regenerační účinky.

PYRAMIDA JE SILNÝ ENERGETICKÝ ZÁŘIČ, který napomáhá k relaxaci, meditaci, podporuje léčení zdravotních potíží, dobíjí životní energii, napomáhá při pěstování bylin, květin, zeleniny,  je vhodná k léčení zvířat, potraviny si zachovávají při jejím  působení delší trvanlivost, posiluje účinnost léků a léčivých doplňků a napomáhá k posílání energií na dálku. 

Pyramidy najdeme ve všech kulturách, v Egyptě, u Mayů, Aztéků, v Asii a i v Evropě. Pyramida spojuje Nebe a Zemi, a je jako přijímač a vysílač informací mezi hmotným a duchovním světem. Její energeticko-informační pole, zasahuje do  nejhlubších vrstev lidských bytostí a tím je nejen léčí, ale pomáhá jim najít znovu rovnováhu v celém jejich energetickém systému. Díky tomu můžete zažít hluboký proces léčení a poznání.

Tato pyramida (evropská pyramida) má sklon 67°, což je úhel, který je energeticky optimálnější vůči místní zeměpisné šířce.
Podle nejuznávanějších pyramidologů na světě mají mít pyramidy sklon dle zeměpisné polohy. Čím vzdáleněji od rovníku k pólu, tím by měla mít pyramida kolmější úhel vůči základně. Egyptská pyramida má sklon stěny ku základně 52°. Podle informací stavitele má evropská pyramida jemnější tóny nežli egyptská. Přirovnává tuto energii k houslím a base. 

Můžete vyzkoušet

Léčebnou terapii 

Harmonizaci čaker

Navýšení energetických hodnot  těla spolu s Genovými klíči

CENA: 500 - 2000 Kč

 

Poukázky pro vstup do pyramidy získáte na e-shopu

nebo po domluvě na tel. čísle 737291736