KURZY

Život je jako velké divadelní představení
a my jsme jeho hráči a diváci,
kteří hrají svoji roli na životní cestě vývoje.


 

NÁHLED DO KURZŮ A KVANTOVÉHO SVĚTA ENERGIÍ

Všechny kurzy v mé nabídce jsou navrženy a koncipovány tak, abyste se zde dozvěděli co nejvíce informací o kvantových technikách a naučili se je používat ve svém každodenním životě. Toto téma propojuji s kreativitou jednotlivce zaměřenou na malování a líčení. Do jednotlivých kurzů se tak vnáší lehkost, hravost a tvořivost. Zapomínáme zde na starosti všedního dne a ocitáme se v jiných dimenzích. Otevírají se nám nové možnosti,  získáváme více  informací sami o sobě a naše vnitřní nastavení a sebevědomí se dostává do rovnováhy. V době kurzu se můžou samovolně uvolňovat a vystupovat na povrch naše skrytá zranění a otevírat se uzavřené schopnosti.  


Co se na jednotlivých kurzech naučíte a dozvíte:

To, co nás nenaučili ve škole

Jak vnímat energii

Jak si vytvářet záměry

Jak pracovat s energií

Jak probudit své vědomí

Jak si uvědomovat více sám sebe

Jak cítit energii

Jak otevírat a zavírat kvantové pole

Jak rozpouštět negativní energie

Jak se naladit na pozitivní energie

Jak probouzet své srdce

Jak číst sám v sobě i v ostatních lidech

Jak měnit svoje energetické pole

Jak vnést hravost do svého života

Jak si hrát s energiemi

Jak posilovat pozitivní energie

Jak znázorňovat energie

Jak působit na své tělo

Jak opravovat bloky na svém těle

Jak vnímat orgány

Jak komunikovat se svým tělem a s orgány

Jak se dostat opět do rovnováhy

Jak si zvyšovat své sebevědomí

Jak pracovat s časem a časovou osou

Jak pracovat s paralelními světy

Jak používat svůj vnitřní zrak

Jak sám sebe léčit a omlazovat

Jak probouzet své smysly

Jak léčit svá zranění

Jak malovat energie a následně je i rozpouštět

Jak si nakvantovat svoje předměty, aby pracovali pro nás atd.

Seznámíte se s různými technikami malování dle vybraného kurzu

Z důvodu obsáhlosti a časové náročnosti jednotlivých témat jsou kurzy rozděleny do více části tak,
aby byly snadno pochopitelné a zvládnutelné.

Téma jednotlivých kurzů:

Náhled do kvantového světa energií

Kvantová kosmetika

Malování s kvantovkou  - malování vnitřním zrakem 

Malování pravou mozkovou hemisférou pro začátečníky a pro pokročilé.

Automatická kresba pro začátečníky a pro pokročilé.

Líčení s kvantovkou - Nejsem dostatečně hezká aneb jak se stát holkou z módního časopisu

Hodiny večerního kvantování

NÁHLED DO KVANTOVÉHO SVĚTA ENERGIÍ

Kvantový svět energií

Máte zájem více porozumět tomuto světu a energiím, které nás obklopují a naučit se s těmito energiemi pracovat? Máte zájem porozumět více sami sobě, životu a svým nejbližším, se kterými spoluvytváříte svůj životní příběh, který vám bohužel nezapadá do vašeho osobního scénáře a nehodláte se s ním smířit? Na kurzu kvantového světa energií máte možnost nahlédnout  do své mysli a ega a najít možnost pro změnu ve vývoji vašeho života. Pokud vás zajímají tyto informace, můžete navštívit tento kurz a naučit se technikám kvantování.

Jsme jako nádherný květ,
který se rozvíjí do celé své krásy.

KVANTOVÁ KOSMETIKA

Kvantová kosmetika

je tělesný proces, kdy na základě propojení se s energetickým systémem těla a intuitivním vedením a působením jemným přikládáním rukou na energetické body a různé partie těla zejména horní části těla a obličeje se pleť omlazuje, obnovuje a postupně se odvrací proces stárnutí. A to vše bez chemických přípravků a nešetrných chirurgických zásahů. Nejen, že tyto procesy mají vliv na fyzickou stránku obličeje, ale stejný účinek se projevuje i ve vašem fyzickém těle. 

MALOVÁNÍ S KVANTOVKOU

Malování vnitřním zrakem

Myslíte si, že nedokážete malovat, protože vám nebyl dán do vínku talent. Osobně si myslím, že to dokážeme všichni a ne jenom to. Dokážeme ještě spoustu dalších věcí, aniž bychom to tušili a plně si je uvědomovali bez ohledu na to, jestli jsme vystudovali nějakou uměleckou nebo vysokou školu. 

Nevěříte? Přijďte si to vyzkoušet. Budete příjemně překvapeni.

Tento kurz je rozdělen do kurzů: Automatická kresba a  Malování pravou mozkovou hemisférou.

Více informací naleznete v Ceníku a informacích o kurzech.

Všichni jsme jedineční a vyjímeční.

LÍČENÍ S KVANTOVKOU

Nejsem dostatečně hezká, aneb jak se stát holkou
z módního časopisu

Myslíte si o sobě, že nejste dostatečně krásná na to, abyste se mohla objevit na titulní stránce módního časopisu? Všechny ženy jsou krásné, jenom neví, jak
v sobě otevřít a objevit svoji jedinečnou krásu. 

Tento kurz je vhodný pro všechny ženy, které se chtějí naučit líčit nebo si dostatečně nevěří v technikách líčení. 

Kurz je zaměřený na používání a stínování jednotlivých barev s důrazem na vlastní přirozenost.

HODINY VEČERNÍHO KVANTOVÁNÍ

Večerní kvantování

Máte rádi tajemno. Baví vás diskutovat a předávat si informace o tom, co je mezi nebem a zemí. Chcete nahlédnout pod pokličku toho, co se děje uvnitř vás a více porozumět energiím, které nás obklopují, aniž byste si je plně uvědomovali a nebo máte zájem více porozumět technikám kvantování a otevřít se myšlence, že vše v našem imaginárním světě je možné.

K tomuto jsou určené diskusní a motivační
večerní hodiny kvantování.