Když srdce promlouvá

Dnes ráno jsem mluvila se svým srdcem. Ptala jsem se, co se to děje s mým tělem.

A mé srdce ke mně promlouvalo:

Dlouho jsi spala. Byla jsi jako ta studánka, ve které se dlouho něco ukládá a hromadí a nikdo ji nečistí.

Náhle přišla bouře a voda se rozproudila. Tekla malým potůčkem do potoku, vlila se dále do řeky. Proudila přes kameny a různé překážky, které postupně uvolňovala, až se dostala do velkého vodopádu, kde se všechno čistí a mísí. Vzduch a energie se zde rozproudí a smísí se dohromady s vodou. Přichází do každého zákoutí, ke každé rostlině, ke každému živočichovi, aby mohl život pokračovat dále. A pak se pomalu uklidnit a vtékat do velkého jezera, do moře a oceánu a znovu ožít tak, aby se nastolila rovnováha.

Přesně tak, jak se to děje v přírodních cyklech, tak se to také děje i v těle člověka, aby mohl každý orgán a každá buňka žít – okysličit se, nadechnout se a přinést život do celého těla.

Život probíhá v cyklech spolu s nádechem a výdechem.

 

Soňa Vycpálková
Mou radostí je tvořivost a kreativita. Mou vášní je krása a smyslnost. A mou inspirací je sám život a příroda. Pomáhám ženám i mužům probudit vědomí dle svobodné vůle, objevit vnitřní a vnější krásu a propojit ji s tvořivostí a kreativitou a nastolit tak rovnováhu mezi duší, myslí a tělem. Můj příběh si přečtěte zde>>
Komentáře
  • Stáhněte si eBook ZDARMA
  • Nejnovější příspěvky
  • Rubriky